USG/RTG

Technika badania przewodu pokarmowego rozpoczynamy od wykonania zdjęć przeglądowych odpowiedniej okolicy ciała (szyi, klatki piersiowej lub brzucha). Do badania kontrastowego używamy zawiesiny wodnej siarczanu baru, czyli barytu. Do masywnego wypełniania przewodu pokarmowego środkiem cieniującym najlepiej stosować fabrycznie przygotowaną 30% zawiesinę drobnoziarnistego barytu.

Badanie kontrastowe przełyku nie wymaga specjalnego przygotowania dietetycznego. Do kontrastowego badania brzusznego przewodu pokarmowego zwierzę musi być odpowiednio przygotowane. W momencie przystępowania do podaniem środka cieniującego przewód pokarmowy nie może zawierać treści pokarmowej ani mas kałowych.

Zaleca się następujące przygotowanie pacjenta do badania kontrastowego przewodu pokarmowego:

  1. głodzenia przez 24h przed badaniem,
  2. w przeddzień podanie oleju parafinowego
  3. 1- 2h wprowadzenie doodbytniczo czopka ze środkiem przeczyszczającym w celu opróżnienia końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Stosowanie lewatywy w dniu badania nie jest wskazane, gdyż niejednokrotnie powoduje nagromadzenie się gazów w odbytnicy i okrężnicy.

Nie powinno się przeprowadzać badania kontrastowego poddanego znieczuleniu ogólnemu lub sedacji, ponieważ czas przechodzenia barytu przez odpowiednie odcinki jest wtedy wydłużony.

Bezpośrednio przed podaniem środka cieniującego wykonuje się zdjęcia przeglądowe, które pozwalają ocenić stan przygotowania pacjenta, oraz upewnić się , czy stwierdzone zmiany na uprzednio wykonanych radiogramach utrzymują się w dalszym ciągu. Zdarza się bowiem, że ciało obce będące przyczyną częściowej niedrożności zostaje wydalone w okresie między badaniami.U zdrowych zwierząt baryt przechodzi w postaci płynnej zawiesiny nie zatrzymując się w przełyku przechodzi do żołądka.

Opróżnienie żołądka rozpoczyna się po ok. 5-15 min u niektórych po 30-45 min od podania barytu i kończy się po 3h do 4 godzinach.

Dwunastnica jest wycieniowana po 20-60 minutach, pozostałe odcinki jelita cienkiego po 3 godzinach. Opróżnienie jelita cienkiego następuje zwykle po 8 do 10 godzinach. Jelito ślepe i okrężnica wypełniają się po 4 a odbytnica po 6 do 8 godzin. W ciągu 24godzin zawiesina barytu podana doustnie jest na ogół wydalona z przewodu po, jedynie niewielkie jego ilości mogą jeszcze znajdować się w końcowym odcinku przewodu pokarmowego.